Autoryzowany serwis FLAMCO MEIBES Poznań

Firma Flamco Meibes specjalizuje się w produkcji węzłów cieplnych i mieszkaniowych stacji wymiennikowych — Logoterm oraz w sprzedaży armatury i urządzeń techniki grzewczej do sieci hurtowni instalacyjnych. Firma nasza poleca montaż węzłów cieplnych i Logoterm oraz ich coroczny serwis.

Węzeł cieplny

Jednofunkcyjny węzeł cieplny c.o. do bezpośredniego przyłączenia do wysokoparametrowej sieci cieplnej, automatyka dwupołożeniowa (regulacja włącz/wyłącz z regulatorem pokojowym).

Logoterma

Logoterma to alternatywny, nowy system grzewczy dla budownictwa wielorodzinnego. Najogólniej mówiąc, jest to urządzenie służące zarówno do decentralnego przygotowania ciepłej wody użytkowej, jak i do regulacji temperatury powietrza we wszystkich pomieszczeniach budynku.

Kontakt